Co říkají studenti o Nataliyi Kulyk

  • Nataliya má vždy 100% přípravu na hodinu, snaží se opakováním, jednoduchými hrami a pestrostí výuky vštípit nám potřebné fráze, jak z běžného života, tak z různých oblastí (práce, kultura, volný čas…) Posloucháme texty písniček, pouštíme si úryvky filmu v originále, čteme články, malujeme slovní asociace…
    Během hodin máme prostor k prezentaci nabytých znalostí formou hraných rolí, je to vtipná cesta, jak si vštěpit potřebné informace a sblížit se jako tým.
    Nataliya lpí na správné výslovnosti, gramatiku se nám snaží přiblížit tak, abychom ji správně porozuměli a vždy ji dokázali použít  v běžné konverzaci.
    Vystřídala jsem již několik lektorů angličtiny a Nataliyi můžu doporučit jako jednu z nejlepších. Je to výborná lektorka s excelentními znalostmi, je velmi milá a přátelská, s neutuchajícím životním optimismem.
    Díky ní se pro mě angličtina stala srozumitelnější a zábavnější.

Ilona Sedláčková, POS Media

  • Jsem spokojená. Když něčemu nerozumíme, snaží se to vysvětlit jinými výrazy, obrázky a to tak dlouho dokud to nepochopíme. Je velmi příjemná, přátelská a na hodiny se připravuje. Je jí dobře rozumět, dobře artikuluje (některým lektorům občas není dobře rozumět).

Kamila Novotná, POS Media